Inschrijfformulier cursus "Fotografie"

Deze cursus bestaat uit 8 theorielessen en 5 praktijklessen.
Het totale lesgeld bedraagt € 275,-- en dient als volgt te worden voldaan:

* € 50,-- bij aanmelding op bankrekening NL47 RABO 0157 9871 83 t.n.v. R. Hol
* € 225,-- contant de eerste lesavond, of via bankrekening NL47 RABO 0157 9871 83 t.n.v. R. Hol

Pas ná ontvangst van het inschrijfgeld bent u definitief ingeschreven als cursist!

Als de cursus door mij wordt geannuleerd zal het volledige cursusgeld aan de cursist(e) worden terug betaald.
Indien de cursist om welke reden dan ook de cursus voortijdig wil beëindigen zal geen lesgeld, of slechts een gedeelte daarvan worden teruggestort.

Inschrijven kan telefonisch:

Ronald Hol Fotografie - tel: 06-46594148

of door middel van onderstaand formulier:

Aanhef Dhr
  Mevr
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres
Merk en type camera

Naar welke cursusavond gaat uw voorkeur uit? Dinsdag 4 oktober 2016 (19.45 tot 22.00 uur)
  Woensdag 5 oktober 2016 (19.45 tot 22.00 uur)
  Donderdag 6 oktober 2016 (19.45 tot 22.00 uur)