Inschrijfformulier cursus "Fotobewerking"

De cursus Digitale Fotobewerking bestaat uit 8 à 9 lessen.
Het totale lesgeld bedraagt € 250,-- en dient als volgt te worden voldaan:

* € 50,-- inschrijfgeld bij aanmelding op bankrekening NL47 RABO 0157 9871 83 t.n.v. R. Hol
* € 200,-- contant de eerste lesavond, of via bankrekening NL47 RABO 0157 9871 83 t.n.v. R. Hol

Pas ná ontvangst van het inschrijfgeld bent u definitief ingeschreven als cursist!

Als de cursus door mij wordt geannuleerd zal het volledige cursusgeld aan de cursist(e) worden terug betaald.
Indien de cursist om welke reden dan ook de cursus voortijdig wil beëindigen zal geen lesgeld, of slechts een gedeelte daarvan worden teruggestort.

Inschrijven kan telefonisch:

Ronald Hol Fotografie - tel: 06-46594148

of door middel van onderstaand formulier:

Aanhef Dhr
  Mevr
Naam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Email adres

Bent u in het bezit van Photoshop CS5 nl? Ja
  Nee
De nieuwe cursus start in oktober 2016 Inschrijven voor oktober 2016
(19.45 tot 22.00 uur)